Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Kamermuziek 2284/2805/2223/1/30
Studiegids

Kamermuziek 2

284/2805/2223/1/30
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Grimm Justus
Andere co-titularis(sen): Agsteribbe Frank, Albert Ludwig, Bernolet Korneel, Couck Nico, Danel Guy, De Neve Guido, Kessels Koen, Leire Lode, Leschenko Polina, Mariën Ludo, Neyens Filip, Nielandt Luc, Overlach Miriam, Pollet Francis, Proot Stephanie, Reusens Francis, Rodrigues Eliane, Sanen Jan, Smets Jan, van Echelpoel Bernd, Verdin Joris, Verhoyen Peter, Wilmaers Koen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Kamermuziek 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

groepslessen aangevuld met:
masterclasses
studentenconcerten
projecten georganiseerd door de instelling
concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student vertolkt het kamermuziekrepertoire representatief voor zijn instrument en niveau (zie repertoirelijsten B1)
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student beheerst verschillende stijlperiodes eigen aan zijn instrument
1.3 De student musiceert in ensembles met uiteenlopende bezettingen.
De student musiceert in verschillende bezettingsvormen (duo, trio, kwartet,...)
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student functioneert organisatorisch en artistiek in kamermuziekverband
1.5 De student gaat een artistieke confrontatie met een publiek aan.
De student kan met inzicht, stijlkennis, technische vaardigheden en artistieke uitstraling kamermuziekrepertoire vertolken voor een publiek
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student evolueert in samenspel en werkt individuele tekorten of lacunes weg a.d.h.v. specifieke opdrachten en het systematisch verwerken van aandachtspunten
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student analyseert en interpreteert kamermuziek zelfstandig
3.2 De student participeert met andere kunstdisciplines in een artistiek concept.
De student geeft blijk van een optimale luisterattitude en samenspeltechniek in zijn vertolking en beschikt over een correcte attitude (openheid, begrip, respect, stiptheid) t.o.v. zijn muzikale partners
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student neemt verantwoordelijkheid en initiatief m.b.t. de planning en uitvoering van complexe repetitieprocessen
De student functioneert organisatorisch en artistiek in kamermuziekverband

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Werken uit verschillende stijlperiodes en met verschillende bezettingen, te bepalen in overleg met de toegewezen kamermuziekdocenten(en)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren te ontlenen in bibliotheken of zelf aan te kopen
Repertoirekeuze in overleg met de toegewezen docent

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

partituren te ontlenen in bibliotheken of zelf aan te kopen. Repertoire advies wordt uiteraard gegeven door de docent

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00