Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Gitaar 1212/2805/2223/1/07
Studiegids

Gitaar 1

212/2805/2223/1/07
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Gitaar binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Broux Roland
Andere co-titularis(sen): Couck Nico, Sanen Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.
Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student past een gestructureerde en regelmatige studiemethode toe
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst een basis vaktechnische elementen, in functie van articulatie en klankvorming
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Wekelijks seminarie gitaartechniek met basisoefeningen (o.a. Shearer, Pujol, Carlevaro, Tennant, Biscaldi). Hier krijgt de student inspiratie voor de dagelijkse training van zijn basisvaardigheden op het instrument.
Studies – kortere repertoriumstukken (H. Villa-Lobos, Bach, Carlevaro, Dyens, Dowland, Weiss, Piazzolla, Brindle, Walton, Coste, Sor, Giuliani, Brouwer, Albeniz, Rodrigo, Torroba, Turina, Mertz, Scarlatti, Mudarra, Narvaez, Howet, Johnson, Cardoso)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Documentatiecentrum in bibliotheek KCA: meest uitgebreide collectie gitaarpartituren in Europa, theoretische werken omtrent de gitaar
 * Bibliotheek Roland Broux
* Pocci: antologie XXste eeuwse gitaarmuziek
* Spanish Guitar centre catalogue gitar music
* New Grove + New Grove online
* Tijdschriften: Gitarre und Laute, Classical Guitar, Guitar Review, Cahiers de la Guitare
* Gitaar CD collectie: 250 CD's in bezit van Roland Broux
* PC: website voor informatie over gitaarbouwers, repertorium, uitvoerders
* Vakhandel muziekpartituren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Vormen van groepsleren36,00 uren
Artistieke praktijk24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00