Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Kamermuziek 1282/2805/2223/1/59
Studiegids

Kamermuziek 1

282/2805/2223/1/59
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Gitaar binnen instrument / zang
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de muziek als Kamermuziek 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Grimm Justus
Andere co-titularis(sen): Proot Stephanie, Sanen Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

groepslessen eventueel aangevuld met: 
-masterclasses
-studentenconcerten
-projecten georganiseerd door de instelling
-concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef bachelor 1 instrument/zang - gitaar 
Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student vertolkt het kamermuziekrepertoire representatief voor zijn instrument en niveau (zie repertoirelijsten B1)
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student breidt zijn kennis en inzicht en vaardigheden m.b.t. verschillende stijlperiodes eigen aan zijn instrument verder uit
1.3 De student musiceert in ensembles met uiteenlopende bezettingen.
De student kan in duovorm met gedifferentieerde instrumentbezetting musiceren
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student evolueert in samenspel en werkt individuele tekorten of lacunes weg a.d.h.v. specifieke opdrachten en het systematisch verwerken van aandachtspunten
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student analyseert kamermuziek met het oog op interpretatie
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student verwerft inzicht in zijn individuele rol binnen een geheel (ensemble) en kan daarover op een constructieve manier communiceren met zijn muzikale partners
4.5 De student gaat probleemoplossend en planmatig te werk.
De student kan zelfstandig kamermuziekrepertoire voorbereiden en verwerken in een groepsproces

Leerinhoud

Lees het vademecum.
werken uit verschillende stijlperiodes voor ensemblespel (geen verplichting tot gemengde groepen), in overleg met de toegewezen kamermuziekdocent(en)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren te ontlenen in bibliotheken of zelf aan te kopen
Repertoirekeuze in overleg met de toegewezen docent

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie vademecum kamermuziek op de website.