Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Gitaar 3214/2805/2223/1/75
Studiegids

Gitaar 3

214/2805/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Gitaar binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Titularis: Broux Roland
Andere co-titularis(sen): Couck Nico, Sanen Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 720,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Gitaar 2.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student toont een onder begeleiding van de docent aangeleerde, gevorderde beheersing van de muzikale paramaters in een stilistisch verantwoorde en creatieve interpretatie
1.5 De student gaat een artistieke confrontatie met een publiek aan.
De student verbindt zich met het publiek en straalt zelfvertrouwen uit op het podium
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student implementeert vanuit een voorbereiding kennis uit de verschillende vakgebieden van het opleidingsprogramma en informatie uit externe bronnen in zijn eigen uitvoeringspraxis.
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst vaktechnische elementen, in functie van uitgebreide articulatie en klankvorming
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Gitaarrepertorium: Asencio, Berkeley, Brouwer, Bach, Aguado, Albeniz, Absil, Britten, Bellinati, Bennett, Carlevaro, Castelnuovo-Tedesco, Coeck, Coste, Crumb, D’Angelo, Dyens, Dowland, Ferneyhough, Berio, D’Angelo, Giuliani, Ginastera, Gnattalli, Cordero, Gismonti, Legnani, Cardoso, Ibert, José, Henderickx, Heynen, Lerich, Granados, Hand, Kleynjans, Kruisbrinck, Llobet, Manen, Mompou, Sainz de la Maza, Narvaez, Mudarra, Milan, Miletic, Ponce, Rodrigo, Scarlatti, Sor, Tarrega, Tippet, Torroba, Turina, Theodorakis, Walton, Weiss, York, Zenamon…

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Documentatiecentrum in bibliotheek KVCA: meest uitgebreide collectie gitaarpartituren in Europa, theoretische werken omtrent de gitaar
* Bibliotheek Roland Broux
* Pocci: antologie XXste eeuwse gitaarmuziek
* Spanish Guitar centre catalogue guitar music
* New Grove + New Grove online
* Tijdschriften: Gitarre und Laute, Classical Guitar, Guitar Review, Cahiers de la Guitare
* Gitaar CD collectie: 250 CD’s in bezit van Roland Broux
* PC: websites voor informatie over gitaarbouwers, repertorium, uitvoerders
* Vakhandel: muziekpartituren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Vormen van groepsleren36,00 uren
Artistieke praktijk24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen660,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00