Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Piano voor zangers 212042/2805/2223/1/65
Studiegids

Piano voor zangers 2

12042/2805/2223/1/65
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Proot Stephanie, Van Kerkhoven Joost
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Piano voor zangers 1 OF geslaagd voor Neveninstrument piano 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepsgericht onderwijs

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor 'Piano voor zangers 1'

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student heeft zijn technieken verfijnd om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student exploreert technieken om de interpretatie (tempo, timing, intonatie, klank, motiefontwikkeling, frasering, vorm, luistervaardigheid, …) in bestaande pianoliteratuur te beheersen
De student kan basisvereenvoudigingen van begeleidingen maken via reductie van het harmonisch basismateriaal
De student kan melodische lijnen harmoniseren
De student kan vereenvoudigingen van begeleidingen maken via reductie van het harmonisch basismateriaal
De student kan zelf akkoordverbindingen maken
De student kan zelf eenvoudige akkoordverbindingen maken
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan bestaande pianopartituren en/of begeleidingen van een gemiddelde moeilijkheidsgraad spelen.
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kent de verschillende werkvormen om het pianospel te ontwikkelen, los van de partituur

Leerinhoud

Zie het vademecum.

1. Pianistieke vaardigheden (zie B1): in B2 wordt een grotere verfijning verwacht; meer gesofisticeerd pedaalgebruik (kortere pedaalinterventies bij portato en in functie van frasering); uitbreiding van het dynamisch klankpallet; klankverhoudingen (discant/bas):

- Spelen van bestaande klaviermuziek en Kleine preludes en fuga’s (Zie representatieve repertoirelijst)

- Spelen van obligate liedbegeleidingen: liederen van Schubert, Mozart, Beethoven, … in gereduceerde vorm

2. Aspect praktische harmonie:het spelen van letterschema's; het uitwerken van eenvoudige melodiebegeleidingen; partituurreductie (bij voorkeur uit het eigen repertoire); eenvoudige ritmische en melodische improvisaties op een akkoordschema en/of gebaseerd op muzikale vormen/modellen; inleidende oefeningen tot transponeren...

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Piano ter beschikking hebben.
Partituren (te lenen in de bibliotheek van het KCA of aan te kopen, op advies van de docent).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks30,00Januari
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks40,00Mei/juni
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)