Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Piano voor zangers 312045/2805/2223/1/70
Studiegids

Piano voor zangers 3

12045/2805/2223/1/70
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Proot Stephanie, Van Kerkhoven Joost
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Piano voor zangers 2 OF geslaagd voor Neveninstrument piano 2.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepsgericht onderwijs

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor 'Piano voor zangers 2'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student beheerst een goede techniek om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan (bij interesse, behoeftigheid en vaardigheid) becijferde bas spelen
De student kan (bij interesse, behoeftigheid en vaardigheid) variatietechnieken spelen
De student kan meer gecompliceerde melodische lijnen harmoniseren
De student kan meer gecompliceerde vereenvoudigingen van begeleidingen maken via reductie van het harmonisch basismateriaal
De student kan zelf meer gecompliceerde akkoordverbindingen maken
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan (bij interesse, behoeftigheid en vaardigheid) partituren spelen
De student kan bestaande pianopartituren en/of begeleidingen van een hogere moeilijkheidsgraad spelen.
De student kan piano spelen los van de partituur (eigen creaties).
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student beheerst in grotere mate de verschillende werkvormen om het pianospel te ontwikkelen, los van de partituur

Leerinhoud

Zie het vademecum.
Verdere uitbouw van de onderdelen zoals beschreven in B1 en B2. De student krijgt de mogelijkheid om werkvormen uit te diepen in de lijn van de eigen interesse, het door de student aangebrachte materiaal of onderwerp wordt aan de docent voorgelegd ter goedkeuring. Toch zal bij de eindevaluatie een evenwicht voorop gesteld worden tussen de onderdelen métier, creativiteit en pianistieke vaardigheid.


1. Pianistieke vaardigheden: realisatie van partituren en begeleiding; improvisaties en métier-onderdelen met professionele attitude. Dit betekent: uitvoering van het gespeelde materiaal met een hoge graad van correctheid, binnen een aanvaardbaar tempo, met aandacht voor agogiek, continuïteit, frasering en klankkwaliteit. Hierbij wordt geen grote virtuositeit verwacht, maar een artistieke prestatie binnen de grenzen van wat na 3 studiejaren kan verwacht worden na een evolutie vanuit het aanvangsniveau in B1:

- Spelen van bestaande klaviermuziek (Zie representatieve repertoirelijst)

- Spelen van obligate liedbegeleidingen in gereduceerde vorm: liederen van Schumann, Schubert, Beethoven,...


2. Aspect praktische harmonie: realisatie van eenvoudige basso continuo-partijen (bij voorkeur gerelateerd aan het eigen repertoire). Dit omvat het gebruik van drieklanken, 6 en 6/4-akkoorden, 7 en 9-akkoorden (en omkeringen), eenvoudige versieringen 9-8, 7-6 en 4-3.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Piano ter beschikking hebben.
Partituren (te lenen in de bibliotheek van het KCA of aan te kopen, op advies van de docent).

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Vanuit cd’s en voorspelen wordt hoofdzakelijk het ontwikkelen van cognitieve en auditieve elementen beoogd.
Boeken en tijdschriften kunnen de mentaal-intellectuele omkadering stofferen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks30,00Januari
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks40,00Mei/juni
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)