Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Orkestratie 125570/2805/2223/1/43
Studiegids

Orkestratie 1

25570/2805/2223/1/43
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen Compositie
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orkestdirectie binnen Directie
 • Master of Arts in Music, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orkestdirectie binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Camp Bram
Andere co-titularis(sen): Prengels Steven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student heeft een basis kennis van de grote orkestliteratuur
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student kent de stijlaspecten binnen een historisch perspectief
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student kan bestaande literatuur orkestreren op basis niveau en onder begeleiding van de docent
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student heeft een basis kennis van de afzonderlijke instrumenten (tessituur, klankkleur,...)
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan een eigen orkestwerk realiseren op basisniveau en onder begeleiding van de docent

Leerinhoud

Lees het vademecum Compositie.
Grondige kennis van de afzonderlijke instrumenten
Kennisname van grote orkestliteratuur
Stijlvol, technisch verantwoord en geïnspireerd orkestreren
Grondige kennis van alle instrumentale mogelijke
Grondige kennis van de orkesttraditie
20ste en 21ste eeuwse orkestratie technieken

Eigen toepassingen van diverse orkestrale zettingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren
Boeken (orkestratie)
Opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00