Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Inleiding tot koordirectie 1265/2757/2223/1/11
Studiegids

Inleiding tot koordirectie 1

265/2757/2223/1/11
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium
 • Master in de muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrument / Zang
  Keuzepakket:
  • Collaborative piano Master 1
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrumental/Vocal Studies
  Keuzepakket:
  • Collaborative piano Master 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): De Boo Marleen, Hendrix Geert
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

zie Vademecum Directie

Begincompetenties (tekst)

Raadpleeg het betreffende vademecum Keuzevakken voor (eventuele) toelatingsprocedures of niveaubepalingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student kan een persoonlijke interpretatie weergeven van een eenvoudig koorwerk
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren.
De student kan een opgegeven eenvoudig akkoord (basisdrieklanken) weergeven (toonopgave) enkel met gebruik van een stemvork
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek.
De student kan een partituur ontleden en analyseren zowel slagtechnisch als muzikaal
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan basis slagschema's realiseren in een envoudige opeenvolging van gelijkaardige maatsoorten
De student kan door middel van bewegingen een groep medestudenten aanzetten tot het realiseren (zingen) van een eenvoudig koorwerk
De student kan een muzikale frase van elke stem a vue voorzingen
De student kan met de linkerhand dynamische verschillen aanbrengen bij het doorzingen van een koorwerk
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student is zich bewust van sociaal communicatieve vaardigheden voor de groep en kan deze inzetten voor een positief repetitieproces
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student is zich bewust van sociaal communicatieve vaardigheden voor de groep en kan deze inzetten voor een positief repetitieproces
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student is zich bewust van sociaal communicatieve vaardigheden voor de groep en kan deze inzetten voor een positief repetitieproces
4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student heeft inzicht in de diverse stemtypes en zangtechnieken (koordirectie) of instrumenttechnische eigenschappen (hafabra, orkest)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de docent.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Zie Vademecum Directie