Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Inleiding tot orkestdirectie34248/2757/2223/1/66
Studiegids

Inleiding tot orkestdirectie

34248/2757/2223/1/66
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium
 • Master in de muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrument / Zang
  Keuzepakket:
  • Collaborative piano Master 1
  • Collaborative piano Master 2
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrumental/Vocal Studies
  Keuzepakket:
  • Collaborative piano Master 1
  • Collaborative piano Master 2
 • Postgraduaat Muziek - collaborative piano
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Venkov Ivo
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

zie Vademecum Directie

Begincompetenties (tekst)

Raadpleeg het betreffende vademecum Keuzevakken voor (eventuele) toelatingsprocedures of niveaubepalingen..

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student kan een persoonlijke interpretatie weergeven van een eenvoudig orkestwerk( vb Concerto grosso)
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren.
De student kan op heldere wijze verbaal uiting geven aan zijn of haar interpretatie van het werk op vlak van de muzikale parameters.
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek.
De student kan een partituur ontleden en analyseren zowel slagtechnisch als muzikaal
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan basis slagschema's realiseren in een envoudige opeenvolging van gelijkaardige maatsoorten
De student kan met de linkerhand dynamische verschillen aanbrengen
4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student heeft inzicht in de diverse stemtypes en zangtechnieken (koordirectie) of instrumenttechnische eigenschappen (hafabra, orkest)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de docent.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks60,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie Vademecum Directie