Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Orkestdirectie nevenvak 125630/2757/2223/1/91
Studiegids

Orkestdirectie nevenvak 1

25630/2757/2223/1/91
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium
 • Master in de muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrument / Zang
  Keuzepakket:
  • Collaborative piano Master 2
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrumental/Vocal Studies
  Keuzepakket:
  • Collaborative piano Master 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Venkov Ivo
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepslessen

Aangevuld met een selectie uit:

- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan door de instelling georganiseerde projecten
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Raadpleeg het betreffende vademecum op de website voor (eventuele) toelatingsprocedures of niveaubepalingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan basis slagschema's realisereen in een complexere opeenvolging van maatsoorten
De student kan met de linkerhand eenvoudige inzetten aangeven bij het doorzingen van een werk
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student is zich bewust van sociaal communicatieve vaardigheden voor de groep en kan deze inzetten voor een positief repetitieproces
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student is zich bewust van sociaal communicatieve vaardigheden voor de groep en kan deze inzetten voor een positief repetitieproces
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student is zich bewust van sociaal communicatieve vaardigheden voor de groep en kan deze inzetten voor een positief repetitieproces

Leerinhoud

zie vademecum van de vakgroep directie

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks60,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00