Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Compositie voor audiovisuele media 234226/2757/2223/1/94
Studiegids

Compositie voor audiovisuele media 2

34226/2757/2223/1/94
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium
 • Master in de muziek
  Afstudeerrichting:
  • compositie
  Keuzepakket:
  • Compositie Master 2
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  Keuzepakket:
  • Compostie Master 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Coppens Mathias
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

de lessen worden gebundeld op 30 dagen, verspreid over twee blokken van 15 dagen in het eerste en het tweede semester. Aanmelden bij Wim Henderickx.

Begincompetenties (tekst)

de student is geslaagd voor Compositie voor audiovisuele media 1 of
voor zij-instromers: de student is geslaagd voor de ingangstest (interview + portfolio media muziek)

de student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel Compositie voor audiovisuele media 1

Leerinhoud

- De cursus focust op muziek voor film, televisie en game
- De cursus focust op stijlcompositie: ‘animation’, ‘action music’, ‘comedy’, ‘horror’, ‘main title music’ en ‘tunes’, ‘trailer music’, etc.
- De cursus focust op digitale orkestratie, hybrid scores, de kunst van de ‘mock-up’ (sample bibliotheken)
- De cursus focust op een basis kennis van ‘synthesis’ (componeren met synths)
- De cursus focust op een basis kennis van Logic Pro
- De cursus focust op audiomontage, opnametechnieken, mixage, sampletechnieken
- De cursus focust op de film/game muziek business en geschiedenis
- De cursus focust op het werk als ‘assistant’ (conforming, beat mapping, midi clean up, take downs, copyist work, Sibelius/Finale templates)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De student dient te beschikken over een homestudio:

- Logic pro X (of een andere DAW zoals Cubase, Pro Tools, etc)…De cursus werkt met Logic
- Speakers (bijv Yamaha HS7)
- Interface (bijv Focusrite)
- Koptelefoon (bijv Sony)
- Microfoon and xlr-kabel
- Midi controller (bijv M-audio)
- Kontakt en enkele basis sample bibliotheken zoals Albion One

De docent voorziet in lesmateriaal en een syllabus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk30,00
AcademiejaarPortfolio70,00

Toetsing (tekst)

de evaluatie is tweeledig:

- Portfolio 70%

- Workshop ‘scoring a short’: 30%
1.’Interaction with director’,
2. ‘Mocking up’,
3. ‘Rewrites and conforming’,
4. ‘Contracting musicians’ and ‘organization recording session’,
5. ‘Mixing and delivery’