Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Onderwijs en samenleving 132488/2796/2223/1/93
Studiegids

Onderwijs en samenleving 1

32488/2796/2223/1/93
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Raeymaekers Raf, Verlinden Maya
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel is inleidend en richt de studenten bij de start van de opleiding op hoe leraren steeds in verbinding staan met de samenleving. Onderwijs is geen eiland dat buiten de samenleving staat maar er op verschillende manieren mee verbonden is. Studenten die de lerarenopleiding starten, volgen vanaf dag 1 de actualiteit gedurende hun volledige opleiding en uiteraard ook later als afgestudeerde leraar. Ze volgen verschillende kranten en tijdschriften, ook uit het buitenland, en volgen de cultuurkalenders via verschillende kanalen. Studenten verzamelen, selecteren, analyseren, begrijpen, interpreteren, verdiepen verschillende actua-items in hun portfolio. Tijdens de werkcolleges wordt over deze items gediscussieerd in gemengde KO/LO-groepen aan de hand van verschillende werkvormen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
maakt het mensenrechtenperspectief bespreekbaar
neemt constructief deel aan het debat omtrent actuele ontwikkelingen over mensenrechten
Interactie: taal ontwikkelen
handelt mediawijs in een steeds veranderende digitale communicatiewereld
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
geeft een eigen constructieve invulling aan zijn/haar maatschappelijke rol als leraar
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stelt zich kritisch-constructief op t.a.v. relevante maatschappelijk-culturele thema's

Leerinhoud

  • Mensenrechten
  • Sustainable Development Goals (SDG's)
  • Mediawijsheidscompetenties
  • Analyseren en beschouwen: bewust lezen, kijken, luisteren, hierover met zichzelf en met anderen reflecteren en van gedachten wisselen, betekenissen ontrafelen en geven
  • Vaardigheden m.b.t. discussiëren en argumenteren

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Kranten, tijdschriften, cultuurkalenders... zijn verplichte studiematerialen. Deze zijn gratis beschikbaar via o.a. de bib en GoPress.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio100,00De concrete beoordeling wordt verder toegelicht in de studiewijzer
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00De concrete beoordeling wordt verder toegelicht in de studiewijzer