Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Ervaringsgericht leren 132490/2796/2223/1/64
Studiegids

Ervaringsgericht leren 1

32490/2796/2223/1/64
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Luyckx Kato, Vercauteren Lieven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD werken we rond welbevinden, betrokkenheid en het beter/gerichter kijken naar gedrag van kleuters. Hierbij gebruiken we onder andere concepten die hun oorsprong vinden in het ervaringsgerichte onderwijs. Zo zullen we focussen op de kwaliteit van het proces van het leren (welbevinden en de betrokkenheid) van de lerenden en hoe we hiervoor als leerkracht het verschil kunnen maken.

"De kern bij de ervaringsgerichte aanpak is erop gericht om kleuters te brengen tot hoge vormen van betrokkenheid en welbevinden. Dit gebeurt vanuit een basishouding van ervaringsgerichtheid: de leerkracht richt zich naar de ervaringen (betrokkenheid en welbevinden) van de kleuters om te zien of de aangeboden context een vruchtbare bodem is voor ontwikkeling en leren. Werkvormen en didactische materialen kunnen helpen om de betrokkenheid te verhogen, maar zijn enkel hulpmiddelen." Bron:
https://vorming.cego.be/over,  geraadpleegd op 1 juli 2019
  

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
formuleert initiatieven om een zo hoog mogelijke betrokkenheid bij alle lerenden te bereiken
formuleert interventies om een zo hoog mogelijk welbevinden bij alle lerenden te bereiken

Leerinhoud

Kennismaken met/uitdiepen van enkele concepten van het ervaringsgericht onderwijs:
- Welbevinden en betrokkenheid Kennismaking/uitdieping van enkele concepten die hun oorsprong kennen in het ervaringsgericht onderwijs, o.a.:

welbevinden en betrokkenheid
een positief klimaat
kleuterinitiatief
...
We kijken gerichter naar gedrag van kleuters en stellen daarbij de vraag: "Wat maakt dat deze kleuter dit gedrag laat zien?" om hier vervolgens constructief mee aan de slag te gaan vanuit een ervaringsgerichte insteek.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijsAanbevolen€ 29,99
  • Auteur: Laevers, F
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges11,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks100,00meer informatie: zie studieijzer
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00meer informatie: zie studiewijzer