Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Spelend leren 132492/2796/2223/1/35
Studiegids

Spelend leren 1

32492/2796/2223/1/35
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Robert Nathan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel (OLOD) worden pedagogische, psychologische en didactische achtergronden en terminologie aangeboden die rechtstreeks verband houden met de ervaringen die de studenten opdoen tijdens het werkplekleren: 

- speelleersituaties/tussendoortjes
- beginsituatie (incl. transitie van peutertuin --> schoolomgeving)
- doelen: ontwikkelingsdoelen, leerplandoelen, concrete doelen
- didactische principes
- werkvormen
- brainstorm

- microteaching

Op basis van specifieke theorieën over onderwijs en de ontwikkeling van kinderen, reiken we studenten handvaten aan die hen in staat stellen om doelgericht de eerste stappen binnen het didactisch proces voldoende operationeel te maken en/of aan te passen aan de dynamische beginsituatie bij kleuters (als groep).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: de beginsituatie bepalen
bepaalt de algemene en specifieke beginsituatie
gaat om met een dynamische beginsituatie
Leerbevordering: doelgericht werken
analyseert kritisch de eindtermen/ontwikkelingsdoelen
analyseert kritisch de structuur van leerplannen
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
herkent didactische principes in lessen/activiteiten
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten
herkent geschikte (digitale) werkvormen, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen

Leerinhoud

Tijdens de lessen komen psychopedagogische achtergronden aan bod i.v.m.:

 • tussendoortjes
 • beginsituatie
 • doelen: ontwikkelingsdoelen, leerplandoelen, concrete doelen
 • didactische principes
 • werkvormen
 • brainstorm
 • microteaching

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)18,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)3,00 uren
 • Omschrijving: Deelname aan workshops tijdens de leef- en werkvoormiddagen in semester 1.
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen 120'. Kennisbasis wordt getoetst (o.a. jargon verbonden aan vakspecifieke leerplannen). Aan de hand van een casus beantwoorden studenten allerlei vragen (meerkeuze, open,..). Studenten mogen daarbij een spiekbriefje uitwerken en meenemen. 1 A4, handgeschreven.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen 120'. Kennisbasis wordt getoetst (o.a. jargon verbonden aan vakspecifieke leerplannen). Aan de hand van een casus beantwoorden studenten allerlei vragen (meerkeuze, open,..). Studenten mogen daarbij een spiekbriefje uitwerken en meenemen. 1 A4, handgeschreven.