Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek Nederlands 232493/2796/2223/1/69
Studiegids

Vakdidactiek Nederlands 2

32493/2796/2223/1/69
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Landuyt Ingeborg
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens de contactmomenten onderzoeken we wat de verschillende onderdelen van het ontwikkelingsgebied Nederlands voor kleuters inhouden. Je raakt vertrouwd met vaktermen en bekijkt veel praktische voorbeelden. Je wordt geëvalueerd op enkele eigen activiteiten die je uitwerkte.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: doelgericht werken
zet authentieke contexten doelgericht in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen binnen het leergebied Nederlands
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten Nederlands als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten binnen het leergebied Nederlands
selecteert doelen binnnen het leergebied Nederlands afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen binnen het leergebied Nederlands
vertaalt leerinhouden binnen het leergebied Nederlands op maat van de leerlingen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen binnen het leergebied Nederlands
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen binnen het leergebied Nederlands
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen binnen het leergebied Nederlands
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in binnen het leergebied Nederlands
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
maakt gerichte keuzes in een (gedifferentieerd) aanbod binnen het leergebied Nederlands dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

In Vakdidactiek Nederlands 2 verkennen we wat er nodig is om aan de ontwikkelingsdoelen en leerplannen voor Nederlands te werken. Hoe zorgen we dus voor doordachte en boeiende activiteiten in een uitdagend talig en geletterd klimaat in de klas, zodat taal geleerd kan worden?

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:
- Hoe werken we met een boeiende boekenhoek?
- Hoe verbreden en verruimen we de taal van de kleuters?
- Hoe werken we met versjes en verhalen in de klas?
- Hoe creëren we kansen voor de ontluikende geletterdheid van de kleuters?
- Hoe zetten we in op spreken en luisteren?
- Wat is taalbeschouwing en wat doen we daarmee in de klas?

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
CursusVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus: Landuyt, Ingeborg (2020). Vakdidactiek Nederlands 2. Antwerpen: AP. (Deze cursus bevat ook de studiewijzer)

Alle aanvullende informatie zal gepost worden op het digitale platform Digitap. 

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00