Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Partners in onderwijs 232496/2796/2223/1/74
Studiegids

Partners in onderwijs 2

32496/2796/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Geeraerts Annelies
Andere co-titularis(sen): Hancké Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
gaat actief op zoek naar expertise, interesses en talenten van alle mogelijke betrokkenen bij de school (inclusief ouders)
brengt met hulp in kaart welke partners belangrijk zijn in een brede schoolcontext
doet, vanuit overleg met brede school partners, voorstellen om een school tot een brede school te maken
werkt doelgericht en oplossingsgericht samen in het schoolteam
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert samen met collega's
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
neemt tijdens teammomenten een genuanceerd standpunt in

Leerinhoud

Theorie brede school, sociale kaart en peerevlauatie

Vergadertechnieken en vaardig communiceren 

De studenten zetten een brede school op waarbij ze rekening houden met de verschillende perspectieven die tijdens de inleidende les aangereikt worden, daarbij gaat het mogelijk over het sociale aspect, het economische, het ruimtelijke, het levensbeschouwelijke, het cultureel, het wetenschappelijke, etc.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Partners in onderwijs 2 (wordt digitaal aangeboden via digitap)

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00mondeling examen in groep
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00