Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek wiskundige initiatie 232498/2796/2223/1/45
Studiegids

Vakdidactiek wiskundige initiatie 2

32498/2796/2223/1/45
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Timmermans Annie
Andere co-titularis(sen): Havermans Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: doelgericht werken
zet authentieke contexten doelgericht in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen binnen het leergebied wiskundige initiatie
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten wiskundige initiatie als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten binnen het leergebied wiskundige initiatie
selecteert doelen binnnen het leergebied wiskundige initiatie afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen binnen het leergebied wiskundige initiatie
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen binnen het leergebied wiskundige initiatie
vertaalt leerinhouden binnen het leergebied wiskundige initiatie op maat van de leerlingen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in binnen het leergebied wiskundige initiatie
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen binnen het leergebied wiskundige initiatie
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
maakt gerichte keuzes in een (gedifferentieerd) aanbod binnen het leergebied wiskundige initiatie dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

Domeinen van wiskundige initiatie: logica, classificeren en seriëren, meten, getallen, en meetkunde (ruimte) relevant voor het kleuteronderwijs (remediëring)

De cognitieve ontwikkeling van het kind toegespitst op de domeinen van wiskundige initiatie

Eindtermen en leerplandoelen voor wiskundige initiatie

Didactische activiteiten rond wiskundige initiatie

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00
http://onderwijs.vlaanderen.be/leerplannenVerplicht
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/index.htmVerplicht
http://www.ovsg.be/leerplannenVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Alle lesmateriaal wordt digitaal aangeboden in de digitap cursus 'vakdidactiek wiskundige initiatie 2'.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00