Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Ondersteunende vaardigheden 232500/2796/2223/1/16
Studiegids

Ondersteunende vaardigheden 2

32500/2796/2223/1/16
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Binon Sam, Correwyn Annemieke, Craen Britt, Dieltiens Merel, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Landuyt Ingeborg, Raeymaekers Raf, Robert Nathan, Rosseel Tom, Taets An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij de start van het tweede semester krijg je een aanbod aan workshops waaruit je onder begeleiding een opgegeven minimum zal kiezen in functie van jouw groei- en leerproces. 

Omdat de focus op jouw groei- en leerproces ligt zal jij, vanuit de input die je kreeg in een lerarenlab, verwacht worden het ganse semester hiermee zelfstandig actief aan de slag te gaan.
OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
omschrijft expliciet wat en hoe geleerd wordt
toont aan kinderen wat en hoe ze gaan leren of geleerd hebben
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Ondersteunende Vaardigheden 2 voorziet in een aanbod workshops, monitoraat en begeleid zelfstandig werk, die tot doel hebben vaardigheden te ontwikkelen die een student en leraar in spe nodig heeft om zijn eigen leertraject te ondersteunen. 

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00