Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Keuzemodule 232501/2796/2223/1/50
Studiegids

Keuzemodule 2

32501/2796/2223/1/50
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Keuzemodule 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Correwyn Annemieke, Dieltiens Merel, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Taets An, Timmermans Annie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij de start van het tweede semester krijg je een aanbod aan workshops waaruit je onder begeleiding een opgegeven minimum zal kiezen in functie van jouw groei- en leerproces.

Omdat de focus op jouw groei- en leerproces ligt zal jij, vanuit de input die je kreeg in een lerarenlab, verwacht worden het ganse semester hiermee zelfstandig actief aan de slag te gaan.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
beheerst de basiskennis voor het leergebied dat gekozen is in functie van remediƫring of eventueel verdieping
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
rapporteert over haar/zijn doelgericht handelen
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
rapporteert over haar/zijn doelgericht handelen

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Keuzemodule 2 voorziet in een reeks workshops gericht op de verschillende leergebieden uit het basisonderwijs gekoppeld aan de eindtermen zowel remediërend als verdiepend.


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio50,00
Semester 2Vaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00