Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Professioneel ontwikkelen 232502/2796/2223/1/84
Studiegids

Professioneel ontwikkelen 2

32502/2796/2223/1/84
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Robert Nathan
Andere co-titularis(sen): Correwyn Annemieke, Havermans Inge, Jacobs Ludwig
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel werk je aan je professionele ontwikkeling als leraar. Je leert stilstaan bij je eigen handelen aan de hand van de GRROW-methodiek. Zo leer je jouw professionele competenties beter kennen. Je bespreekt je leervragen/groeipunten met een kleine groep medestudenten. Waarom doe je wat je doet? Wat kan je al goed? Waar wil je in groeien? Je leert om haalbare, onderbouwde, en realistische acties te plannen om doelgericht en zelfgestuurd te groeien in het beroep van leraar.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
formuleert op een heldere manier realistische alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen en past deze toe
kijkt methodisch terug op het eigen handelen en denken vanuit multiperspectiviteit
stelt een persoonlijk actieplan op voor de eigen professionele ontwikkeling
stuurt het eigen handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Bepaalt de eigen positie als startbekwame leraar en kan dit staven/onderbouwen
denkt out of de box
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kijkt methodisch terug op het eigen handelen en denken vanuit multiperspectiviteit
reflecteert over ethische gebeurtenissen of dilemma's
vat feedback samen tot een beperkt aantal aandachtspunten
onderbouwt eigen handelingen en interacties aan de hand van een ethisch/deontologisch denkkade
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
formuleert op een heldere manier realistische alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen en past deze toe
stelt een persoonlijk actieplan op voor de eigen professionele ontwikkeling
stuurt het eigen handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan
formuleert eigen gedachten helder en nauwkeurig;
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
formuleert eigen gedachten helder en nauwkeurig;
stelt een persoonlijk actieplan op voor de eigen professionele ontwikkeling
formuleert op een heldere manier realistische alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen en past deze toe
stuurt het eigen handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan

Leerinhoud

GRROW-model: waarderen en inspirerend coachen waarbij volgende vaardigheden aan bod zullen komen:

- exploreren

- waarderen

- betrokken confronteren

- uitdagen

- inspireren

- toelaten

- ontspannen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer (verplicht)

Documenten op de digitale leeromgeving (verplicht)

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00Indienen reflectieopdrachten. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Indienen reflectieopdrachten. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.