Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Onderwijsvisies in beeld 332509/2796/2223/1/31
Studiegids

Onderwijsvisies in beeld 3

32509/2796/2223/1/31
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Binon Sam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Er is een verband tussen hoe men naar de samenleving kijkt (en het daaraan verbonden mens- en kindbeeld) en hoe men de rol van onderwijs invult. In dit opleidingsonderdeel wordt deze relatie onderzocht. We vragen ons hierbij niet alleen af welk onderwijs de samenleving nodig heeft, maar ook welke samenleving het onderwijs nodig heeft. We leren deze relatie te zien door onderwijs te vergelijken, zowel overheen de tijd, als tussen verschillende landen, en maken hierbij steeds gebruik van een interpretatiekader.
Studenten stellen een eigen documentatiesysteem samen met info over diverse onderwijsvisies. Deze informatie wordt gedurende het semester grondig verwerkt, zowel zelfstandig als tijdens de werkcolleges in gemengde KL/LO-groepen. De documentatie kunnen studenten gebruiken om hun antwoorden op het takehome-examen te stofferen met de verzamelde bronnen en visies.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
analyseert kritisch een (specifieke) visie op onderwijs in relatie tot de samenleving vanuit een referentiekader
geeft een eigen constructieve invulling aan de maatschappelijke rol als leraar
licht, vanuit verschillende perspectieven, toe wat onderwijs kan betekenen binnen de samenleving
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert over verschillende en veranderende (internationale) visies op onderwijs in relatie tot de samenleving

Leerinhoud

· Mens- en kindbeeld
· Maatschappijbeeld
· Analysekaders
· Verschillende visies op onderwijs
· Verschillende schoolsystemen
 

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale cursusVerplicht
  • Auteur: Sam Binon
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00individueel takehome-examen waarvoor men een volledige dag de tijd krijgt, wordt ingediend via de leeromgeving en passeert de plagiaatcontrole (Turnitin)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00individueel takehome-examen waarvoor men een volledige dag de tijd krijgt, wordt ingediend via de leeromgeving en passeert de plagiaatcontrole (Turnitin)