Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Kleuters coachen 332510/2796/2223/1/65
Studiegids

Kleuters coachen 3

32510/2796/2223/1/65
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Havermans Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
creëert coachingsmomenten in functie van het helder krijgen van de reële actuele behoefte van de lerende
gebruikt coachingsvaardigheden die lerenden ondersteunen in het ontdekken, exploreren en versterken van hun krachten
begeleidt lerenden in oplossingsgericht denken/handelen, door middel van de juiste coachingvaardigheden
Interactie: diversiteit hanteren
analyseert gedrag van lerenden vanuit verschillende referentiekaders
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert kwaliteitsvolle interacties met lerenden en gaat constructief om met het gedrag van lerenden (op gevoelsniveau)

Leerinhoud

-theorie om gedrag van lerenden vanuit verschillende theoretische referentiekaders te analyseren.

-theorie om kwaliteitsvolle interacties met lerenden te bevorderen en om constructief om te gaan met het gedrag van lerenden (op gevoelsniveau).

-theorie m.b.t. tools om de reële actuele behoefte van de lerende helder te krijgen

-coachingsvaardigheden die lerenden ondersteunen in het ontdekken, exploreren en versterken van hun krachten.

-coachingsvaardigheden om lerenden in oplossingsgericht denken/handelen te begeleiden.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht
Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren.Verplicht€ 25,99
  • Auteur: Clement, Jef

Studiematerialen (tekst): VerplichtStudiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse bronnen in functie van de doelen van dit opleidingsonderdeel.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00