Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 332513/2796/2223/1/70
Studiegids

Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 3

32513/2796/2223/1/70
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Taets An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

voor Spelend leren 1 reeds eerder al minstens 8/20 behaald.

Korte omschrijving

Met deze cursus willen we de leerkracht van morgen de nodige handvaten aanreiken om op een speelse, verantwoorde en educatieve manier bewegingsopvoeding te geven en dus kinderen enerzijds te leren te bewegen alsook ze spelenderwijs te laten leren. Hiernaast kijken we tijdens de beleefnamiddagen ook buiten de turnzaal naar bewegingsintegratie in de klas, op de speelplaats en buiten de school.

Deze cursus bestaat uit 3 grote delen:
1) Het theoretisch kader van vakdidactiek lichamelijke opvoeding. Hierin zie je welke aspecten je les beïnvloeden en waar je rekening mee dient te houden. Gaande van organisatievormen en lesopbouw naar vaktaal en foutenanalyse.
2) Het praktische kader waar je kennis maakt met leerlijnen van bewegingsvaardigheden zoals klimmen, lopen, werpen, zwemmen, gymnastiek, balsporten,...
3) Inzichten in de psychomotorische ontwikkeling van het kind.

Opgelet:
- tijdens dit lessenpakket wordt er van uitgegaan dat je de eindtermen lichamelijke opvoeding lager onderwijs beheerst.
- je dient min. een 50m brevet in VOOR aanvang van de zwemlessen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: doelgericht werken
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten lichamelijke opvoeding als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
zet authentieke contexten doelgericht in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen binnen het leergebied lichamelijke opvoeding
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen binnen het leergebied lichamelijk opvoeding
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten binnen het leergebied lichamelijke opvoeding
selecteert doelen binnnen het leergebied lichamelijke opvoeding afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen binnen het leergebied lichamelijke opvoeding
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen binnen het leergebied lichamelijke opvoeding
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen binnen het leergebied lichamelijke opvoeding
vertaalt leerinhouden binnen het leergebied lichamelijke opvoeding op maat van de leerlingen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in binnen het leergebied lichamelijke opvoeding
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
maakt gerichte keuzes in een (gedifferentieerd) aanbod binnen het leergebied lichamelijke opvoeding dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Studiematerialen (lijst)

Cursus Lichamelijke opvoedingVerplicht
DigitapVerplicht
Handboek Wijs waterwennenVerplicht€ 28,00
  • Auteur: Taets A., Van Puyvelde S. & Plaetinck S. Wijs waterwennen
http://onderwijs.vlaanderen.be/leerplannenVerplicht
Leerplannen GO! (http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/basisonderwijs/leerplannen-basisonderwijs)Verplicht
  • Auteur: www.gemeenschapsonderwijs.be
Leerplannen OVSGVerplicht
  • Auteur: www.ovsg.be

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00120 min digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00120 min digitaal