Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek wetenschap en techniek 132512/2796/2223/1/36
Studiegids

Vakdidactiek wetenschap en techniek 1

32512/2796/2223/1/36
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verlinden Maya
Andere co-titularis(sen): Timmermans Annie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
Leerbevordering: doelgericht werken
zet authentieke contexten doelgericht in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen binnen het leergebied wetenschap en techniek
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten wetenschap en techniek als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten binnen het leergebied wetenschap en techniek
selecteert doelen binnnen het leergebied wetenschap en techniek afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen binnen het leergebied wetenschap en techniek
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen binnen het leergebied wetenschap en techniek
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen binnen het leergebied wetenschap en techniek
vertaalt leerinhouden binnen het leergebied wetenschap en techniek op maat van de leerlingen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in binnen het leergebied wetenschap en techniek
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen binnen het leergebied wetenschap en techniek
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
maakt gerichte keuzes in een (gedifferentieerd) aanbod binnen het leergebied wetenschap en techniek dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

  • Werkvormen bij W&T-lessen
  • Taal in W&T-lessen
  • Onderzoekend en ontdekkend leren
  • Eindtermen en leerplandoelen W&T
  • Technische geletterdheid
  • Basiskennis levende en niet-levende natuur, gezondheid, milieu en techniek relevant voor het kleuteronderwijs

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00
Leerplan OVSG te raadplegen op http://schoolweb.ovsg.be/ovsgVerplicht€ 5,00
Leerplannen GO! (http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/basisonderwijs/leerplannen-basisonderwijs)Verplicht
  • Auteur: www.gemeenschapsonderwijs.be
Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijsVerplicht
  • Auteur: http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00