Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek muzische vorming 332514/2796/2223/1/07
Studiegids

Vakdidactiek muzische vorming 3

32514/2796/2223/1/07
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Jacobs Ludwig
Andere co-titularis(sen): Dieltiens Merel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

voor Spelend leren 1 reeds eerder al minstens 8/20 behaald OF simultaan te volgen met Spelend leren 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: doelgericht werken
zet authentieke contexten doelgericht in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen binnen het leergebied muzische vorming
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen binnen het leergebied muzische vorming
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten binnen het leergebied muzische vorming
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen binnen het leergebied muzische vorming
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen binnen het leergebied muzische vorming
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
maakt gerichte keuzes in een (gedifferentieerd) aanbod binnen het leergebied muzische vorming dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

- Eindopdracht + evaluatie bespreken.
- Vijf creatieve vaardigheden (doen-theorie): cursus Creativiteit.
Brainstorm per 4 overlopen en linken aan de creatieve vaardigheden. Hoe zien we deze terug in de brainstorm?

Werken met conceptkaarten + maken van een lesconcept.
- Conceptschijf (p. 206) + concept in de 4 basisvormen.
- Concept samenstellen (p. 213).
- Concept veranderen (p. 221).
- Conceptkaarten (opstart): leren werken met deze conceptkaarten. Een basis lesconcept maken (verschillende domeinen), vertrekkende vanuit de titels (onderwerpen) uit de brainstorm.
Het basis lesconcept aanpassen = bouwsteen of werkvorm veranderen = totaal ander lesconcept.
Creatief proces: voorbeeldles(sen) door lectoren + koppeling theorie (p. 230).- In duo prikkels bekijken a.h.v. criteria (klassikaal overlopen) en 1 kiezen.
- Brainstorm individueel over inhoudelijke expertise van de kunstzinnige prikkel (zie criteria opdracht) en thema (+ opzoekwerk).
- Van concept naar doelen (p. 223).
- Groeilijnen aanbieden (Hfst. 13): internet + uithangen in de klas.
- 4 basisvormen (vrij spel is extra).
- Conceptkaarten: lesconcepten (lvb) maken, rekening houdende met thema, prikkel en groeilijnen (op einde van les 1 muzisch concept af).
- Geïntegreerd werken (Hfst. 11).
- Voorbeelden a.h.v. de Kleine Zeppelin door lector.
- 1 geïntegreerd lesconcept af per student i.f.v. gekozen thema en prikkel.
- Kunst beschouwen (Hfst. 10) voorbeelden + cursus Beschouwen (+ nabeschouwen).- Bespreking uitgevoerde opdracht.
- Extra werktijd voor studenten.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
De kleine zeppelin: kunstzinnig werken met kleutersVerplicht
  • Auteur: Crul, K.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00