Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Internationaal inleefproject 432504/2796/2223/1/55
Studiegids

Internationaal inleefproject 4

32504/2796/2223/1/55
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Internationaal inleefproject
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Internationaal inleefproject
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Internationaal inleefproject 4
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs als Prof-i-leren 6 internationaal inleefproject
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Correwyn Annemieke
Andere co-titularis(sen): Aerts Annelies, Clerckx Joeri, Faes Eva, Janssen Roel, Raeymaekers Raf, Robert Nathan, Steeman Greet, Sychold Nina, Willems Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 800,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De studiewijzer brengt het opleidingsonderdeel verder in kaart en biedt houvast om het studiemateriaal te verwerken en de beoogde leerdoelen te verwerven. De studiewijzer is te raadplegen via de digitale leeromgeving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
werkt constructief samen aan een projectopdracht
Interactie: diversiteit hanteren
gaat gepast in dialoog met alle betrokkenen
Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt de gepaste taal bij schriftelijke en mondelinge communicatie
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gaat op zoek naar vernieuwende ontwikkelingen, rekening houdend met de internationale context, en geeft aan hoe hij deze in zijn praktijk kan integreren
zet de aangeboden, internationale, mogelijkheden in bij het uitwerken en uitvoeren van een projectopdracht
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
geeft duidelijk aan wat hij nodig heeft om de opdracht te kunnen volbrengen
integreert, vanuit internationaal perspectief, verschillende elementen in zijn denken en visieontwikkeling
reflecteert kritisch over proces en product stuurt zichzelf bij waar nodig
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
bereidt zich passend voor
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
past de planning aan rekening houdend met de context en eigen mogelijkheden
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
bereidt zich passend voor

Leerinhoud

Studenten bereiden hun internationaal inleefproject in (deel)groepen voor; taakverdeling, opbouw, uitwerking. Ter plaatse nemen studenten contact op met scholen en/of plaatselijke opleidingscentra (verbonden aan het eigen vakgebied). De bedoeling van deze contactopname is meer inzicht te verwerven in de werking van deze organisaties (en deze te vergelijken met de werking van Vlaamse opleidingssystemen). De activiteiten worden geplaatst in het perspectief van culturele, maatschappelijke en/of sportieve aspecten van de bezochte locatie. Hierbij dienen de studenten zich te kunnen uitdrukken in een andere taal (Engels, Frans, …).

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen65,00 uren
 • Omschrijving: Tussen 200€ en 800€, afhankelijk van de vakkencombinatie
  Prijzen kunnen variëren in functie van de groepssamenstelling.
  De kostprijs van deze residentiële stage wordt bepaald aan de hand van het aantal ingeschreven deelnemers.
  De kostprijs van de begeleidende lectoren wordt doorgerekend aan de deelnemende studenten.
Werktijd buiten de contacturen10,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00met afsluitende presentatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00met afsluitende presentatie

Toetsing (tekst)