Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leraar in interactie 332507/2796/2223/1/60
Studiegids

Leraar in interactie 3

32507/2796/2223/1/60
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Leraar in interactie 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Correwyn Annemieke
Andere co-titularis(sen): Robert Nathan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
bevordert kwaliteitsvolle interacties met lerenden (op talig niveau)
zet meertaligheid constructief in
geeft taalontwikkelend les
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen lerenden

Leerinhoud

- Verbindend communiceren (3 basisprocessen en 5 bouwstenen)

- Taalsensitief en talensensibiliserend lesgeven en handelen

- Mondelinge en schriftelijke communicatie verzorgen, rekening houdend met de situatie en de gesprekspartner(s)

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht
Praktijk en visie: Meertaligheid, een troef!Verplicht€ 29,95
  • Auteur: Gielen Sarah

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Verbindende Communicatie werkt, Tielemans Erwin, Garant.

- De leraar taalvaardig, Berends René, Van Gorcum.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)6,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht30,00Projectopdracht
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks70,0015 minuten mondeling examentijd per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Vervangende projectopdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,0015 minuten mondeling examentijd per student