Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Breed leren 532518/2796/2223/1/46
Studiegids

Breed leren 5

32518/2796/2223/1/46
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Havermans Inge, Hoet Hans, Martens Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 150,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 10,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel besteden we aandacht aan de verschillende aspecten van breed leren zodat élk kind tot leren komt vanuit zijn talenten, zodat leren niet alleen in maar ook buiten de schoolmuren gebeurt, in samenwerking met partners, over de vakken heen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt zijn rol op binnen team- of co-teaching om basiszorg of verhoogde zorg optimaal waar te maken
Interactie: diversiteit hanteren
vertaalt zijn omgaan met verschillen en gelijkenissen in een werkbare klascontext
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
Integreert kritische reflectie over actueel maatschappelijke thema's in zijn lespraktijK
Leerbevordering: doelgericht werken
creëert doelgerichte en betekenisvolle lessen vanuit de ervaringen van leerlingen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert breed en groeigericht
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
toont aan kinderen wat en hoe ze gaan leren of geleerd hebben
zet differentiatie op een integrerende manier in

Leerinhoud

Je hebt al heel wat vakdidactische bagage. Je maakte kennis met het zorgcontinuüm en het concept ‘Brede school’. In ‘Breed leren’ leggen we de puzzelstukken bij elkaar. Breed leren staat immers voor onderwijs dat gepast is voor ieder kind, dat beroep doet op elk aspect van het kind en dat plaatsvindt binnen maar ook buiten de schoolmuren. We horen graag van jou wat jij nodig hebt om deze doelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast bieden we ook de nodige input en ondersteuning gaande van coachingstechnieken tot een talentgerichte aanpak om er samen voor te zorgen dat de leerlingen van jouw klas ‘breed leren’ in elke betekenis van het woord.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Onderwijs voor de 21ste eeuwAanbevolen€ 23,20
  • Auteur: Kris Van den Branden
Talent gedreven onderwijs gevenAanbevolen€ 32,50
  • Auteur: Els Pronk Elke Busschots
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
  • Omschrijving: mededelend-aanbiedende en interactieve werkvormen waarbij de sturing van het leerproces in handen is van de lector
  • Opmerking: Deelname is verplicht: inclusiedag
    Kosten eventuele gastspreker: 10,00.
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
  • Omschrijving: werkvormen waarbij de studenten in hoofdzaak individueel (of per twee) aan de uitvoering van opdrachten of oefeningen werken. De nadruk ligt hierbij op de zelfactiviteit van de student. Tussenkomsten van de lector beperken zich in hoofdzaak tot begeleiden (ondersteunen, feedback geven, e.d.).
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren
  • Omschrijving: Studietijd die voorzien is voor zelfstudie door de student buiten de contacturen. Deze vorm van studietijd is van toepassing op alle werkvormen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Reflectieopdracht in de examenreeks100,00Mondeling examen - toelichting projectopdracht: 15min/student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00Mondeling examen - toelichting projectopdracht: 15min/student