Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Iedereen inclusief 632520/2796/2223/1/17
Studiegids

Iedereen inclusief 6

32520/2796/2223/1/17
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Dieltiens Merel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt zijn rol als leraar op vanuit een inclusieve visie op zorg
draagt zorg voor transitieperiodes binnen klas- en schoolcontext
neemt een persoonlijke rol als leraar binnen het schoolteam op vanuit een inclusieve visie op zorg
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
neemt een genuanceerd standpunt in tav het Vlaams onderwijssysteem vanuit een inclusieve visie

Leerinhoud

Deelname inclusiedag
Decreet op leerlingenbegeleiding
Breed zorgbeleid op schoolniveau
Het schoolteam werkt aan een inclusieve cultuur
Beleidsonderwerpen onderzoeken in functie van een inclusieve visie
De basisschool in kaart brengen
Referentiekader voor onderwijskwaliteit
Beleidsplan en actieplan in de basisschool

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren
Werkvormen
Vormen van groepsleren12,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00