Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Bachelorproef 5-632522/2796/2223/1/85
Studiegids

Bachelorproef 5-6

32522/2796/2223/1/85
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Bachelorproef
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Ardies Jan, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Correwyn Annemieke, Dieltiens Merel, Faes Eva, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Janssen Roel, Landuyt Ingeborg, Le Maire Heidi, Luyckx Kato, Martens Nele, Robert Nathan, Rosseel Tom, Taets An, Verlinden Maya
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar) of 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Onderzoeken 4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt een professionele houding aan tijdens (in)formele teammomenten
legt gericht contacten (intern en extern) op een professionele manier
werkt doelgericht en oplossingsgericht samen in een (school)team
Interactie: taal ontwikkelen
rapporteert helder en nauwkeurig
Leerbevordering: (internationale) onderwijsgerelateerde kennis inzetten
doet in overleg met anderen, suggesties voor verbeteringen in het (eigen) onderwijs op basis van conclusies van praktijkgericht onderwijskundig wetenschappelijk onderzoek
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
formuleert een gefundeerd antwoord op de eigen onderzoeksvraag
formuleert een heldere onderzoeksvraag
selecteert (met ondersteuning) een onderzoeksmethode om de eigen onderzoeksvraag te beantwoorden
zet de onderzoeksmethode adequaat in om zelfstandig data te verzamelen in functie van het beantwoorden van de onderzoeksvraag
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
neemt tijdens teammomenten een genuanceerd standpunt in

Leerinhoud

Je ontwerpt in groep en voert zelfstandig praktijkgericht onderzoek uit. Je rapporteert hierover zowel schriftelijk als mondeling.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer

Documenten op de digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen140,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00