Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Cultuureducatie op school 534386/2796/2223/1/23
Studiegids

Cultuureducatie op school 5

34386/2796/2223/1/23
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping
  • Professionele uitdieping 5
  • Professionele uitdieping A
  • Professionele uitdieping B
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping
  • Professionele uitdieping 5
  • Professionele uitdieping B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Rosseel Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit keuze-olod start met een onderzoek naar je eigen visie op cultuureducatie en muzische vorming. Je start vanuit je eigen ervaring. Dit is het begin van een groeidocument; een verzameling aan ideeën, gegevens, inzichten en mogelijkheden die je gedurende de lessen verzamelt. Aan de hand hiervan kan je in de laatste les een draaiboek presenteren voor een creatieve activiteit of (mogelijk, niet verplicht) een aanzet presenteren tot een beleidsplan voor een school.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
ontwikkelt een visie om creativiteit ter ondersteuning van kunst- en cultuurbeleving te ontwikkelen en te verbeteren
versterkt de muzische attitude en de ‘kunstexpertise’ van zowel leraar als leerlingen aan de hand van de ‘hefbomen van creativiteit’ (kernbegrippen: zintuiglijke waarneming, creatief denken, experimenteren, kunstzinnig creëren).
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
verwoordt de eigen visie op cultuureducatie op school
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
stelt een draaiboek op voor een creatieve activiteit op school
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
stelt een draaiboek op voor een creatieve activiteit op school

Leerinhoud

- Cultuureducatie op school

- Creativiteit: wat betekent het voor jou?

- Manieren om het creatieve proces op je school positief te beïnvloeden

- Instrumenten om meer grip te krijgen op het begrip creativiteit

- Cultuurcoördinator

- Intervisie creatieve activiteit - presentatie draaiboeken

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
 • Omschrijving: Actieve workshops, theoretische achtergrond, ervaringsgerichte creatieve opdrachten, conclusies. Inhoud: cultuureducatie op school, creativiteit.
Vormen van groepsleren2,00 uren
 • Omschrijving: Intervisie: presentatie van de draaiboeken van de studenten. Inhoud: concept, uitwerking concept via draaiboek, te verwachten opbrengst. Feedback door medestudenten en lector.
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren
 • Omschrijving: Studenten leggen een groeidocument aan met alle ideeën, gegevens, inzichten en mogelijkheden die ze gedurende de lessen verzamelen. Aan de hand hiervan kunnen ze op het einde van de lessen een draaiboek presenteren van een culturele activiteit en (mogelijk, niet verplicht) een aanzet tot een beleidsplan voor een school maken.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00De projectopdracht omvat in eerste instantie het aanleggen van een draaiboek voor een creatieve activiteit of (aanzet tot) een beleidsplan voor een school. Daarna is er een intervisie-moment waarin mekaars draaiboeken van feedback worden voorzien. Ten slotte, is er nog de presentatie van het draaiboek zelf.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00De projectopdracht omvat in eerste instantie het aanleggen van een draaiboek voor een creatieve activiteit of (aanzet tot) een beleidsplan voor een school. Daarna is er een intervisie-moment waarin mekaars draaiboeken van feedback worden voorzien. Ten slotte, is er nog de presentatie van het draaiboek zelf.