Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Filosoferen met kinderen 533292/2796/2223/1/75
Studiegids

Filosoferen met kinderen 5

33292/2796/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping
  • Professionele uitdieping 5
  • Professionele uitdieping A
  • Professionele uitdieping B
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping
  • Professionele uitdieping 5
  • Professionele uitdieping B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Pycke Lies
Andere co-titularis(sen): Rosseel Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De belangstelling voor filosoferen met kinderen en jongeren groeit. er wordt meer erkend dat zelfstandig denken en oordelen, een onderzoekende en open houding, het voeren van een gesprek, respectvol omgaan met opvattingen van anderen,... belangrijke vaardigheden zijn die mensen nu en in de toekomst nodig hebben.

Ik leer jullie een aantal tools aan om filosofische gesprekken te begeleiden, jullie te trainen in denkvaardigheden, je gesprekstechnieken te verfijnen,...

De workshops zijn zo opgebouwd dat je telkens kaders krijgt waarmee je aan de slag kan gaan. Het wordt een combinatie van doe- en hoorcollege waarbij jullie zullen kennismaken met verschillende werkvormen om de bovenstaande vaardigheden zelf te ondervinden om nadien te kunnen toepassen in je eigen klas.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kent de basisstructuur van een filosofisch gesprek en kan deze toepassen
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
stelt 3 lesvoorbereidingen op met een onderzoeksplan
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert over het gesprek zowel procesmatig als inhoudelijk

Leerinhoud

- denkplan opstellen, gesprekstechnieken oefenen

- filosofische denkoefeningen

- filosofische gesprekken

- filosoferen met/over kunst

- filosofische wandeling

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

verplicht: Cursus Lies PyckeAanbevolen: Socrates op de Speelplaats, Richard Anthone

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Socrates op de speelplaats, Richard Anthone.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Kennis en inzicht: 3 LVB maken + reflecties
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks40,00Vaardigheidstoets Hands onFilmpje van een gesprek (10 min) + peerreflectie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Kennis en inzicht: 3 LVB maken + reflecties
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Vaardigheidstoets Hands on Filmpje van een gesprek (10 min)