Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Breed bewegen 533293/2796/2223/1/12
Studiegids

Breed bewegen 5

33293/2796/2223/1/12
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping
  • Professionele uitdieping 5
  • Professionele uitdieping A
  • Professionele uitdieping B
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping
  • Professionele uitdieping 5
  • Professionele uitdieping B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Taets An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 64,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens dit opleidingsonderdeel behaal je 2 extra kwalificaties. Hierdoor sta je sterker aan de start wanneer je voor bewegingsuren in je opdracht kiest.
- Multimove/Sportsnack begeleider introductiemodule 1 en 2 van de VTS.
- Eerste hulp brevet van het Rode Kruis .
Ben je reeds in het bezit van 1 of beide brevetten, behaal je op zelfstandige basis een hoger brevet (Helper RK /jeugdinitiator VTS).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
stelt een gevarieerd Multimove bewegingsaanbod, gebaseerd op een specifieke beginsituatie
de student kan de technieken van de cursus eerste hulp  van het Rode Kruis toepassen in casussen en simulaties
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
de student past de basisprincipes van eerste hulp toe in casussen en simulaties

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
help eerste hulp voor iedereenAanbevolen€ 39,00
 • Auteur: rode kruis vlaanderen
https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/multimove/Verplicht
 • Auteur: sportvlaanderen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

* Verplicht aan te kopen bij opstart van het OLOD: kaft Multimove en Sportsnack ( richtprijs 45 euro)

OPM: NIET zelfstandig aan te kopen ifv geldigheid van je brevet * aanmaken profiel op MijnVTS aan het begin van het OLOD

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Opmerking: blended learning
Werkplekleren en/of stage6,00 uren
 • Opmerking: module 2 multimove
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00