Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leraar in interactie A35350/2796/2223/1/13
Studiegids

Leraar in interactie A

35350/2796/2223/1/13
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Leraar in interactie A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Mets Boris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je in interactie gaan met verschillende gesprekspartners in en rond de school. Bovendien streef je daarbij naar verzorgd schriftelijk en mondeling taalgebruik.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
geeft bij het ontvangen van feedback blijk van een actieve luisterhouding
luistert actief en empathisch
Interactie: constructief samenwerken
Zet communicatieve vaardigheden in die leiden tot verbinding
Interactie: taal ontwikkelen
formuleert zijn gedachten helder en nauwkeurig
behaalt de ondergrens voor technisch spreken en schrijven
stemt de eigen communicatiestijl en het eigen register af op de context en de gesprekspartners
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert kritisch over het effect van de eigen stijl op de klasgroep

Leerinhoud

Als leraar ga je in de eerste plaats in interactie met kinderen, maar ook met collega's, ouders (Nederlandstalige én anderstalige) en externen.

Leraars moeten met heel diverse gesprekspartners kunnen communiceren op een verbindende manier.

Ze verzorgen hun mondelinge en schriftelijke taal en streven daarbij naar het juiste register. Ze handelen bovendien taalsensitief en talensensibiliserend. 

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Presentaties en cursusmateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio30,00Schriftelijke taalvaardigheid
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks70,0015 minuten mondelinge examentijd per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio30,00Schriftelijke taalvaardigheid
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,0015 minuten mondelinge examentijd per student