Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Muzisch werken en leren A35352/2796/2223/1/81
Studiegids

Muzisch werken en leren A

35352/2796/2223/1/81
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Muzisch werken en leren A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Caluwaerts Dirk, Segers-Dom Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel gaan we in op de kern van het muzisch werken met (jonge) kinderen.

We krijgen o.a. antwoord op de volgende vragen:

-Hoe kan je aandacht hebben voor kunsten en zo kinderen aanmoedigen om zelf expressief te zijn binnen de verschillende muzische domeinen (beeld, muziek, drama, dans en media)?

-Hoe stimuleer je experimenteergedrag en creatief werken?

-Wat is een lesconcept, welke opties heb je per domein en hoe kom je tot een goede muzische activiteit?

-Wanneer kan je doorheen de dag muzisch werken?

-Wat is een muzische grondhouding?

-Welke kenmerken bezit een muzische leerkracht?

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
zet muzische competenties/talen doelgericht in om in communicatie te treden
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Toont vakinhoudelijke groei
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
stimuleert creativiteit op cognitief, emotioneel, sociaal en technisch vlak
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in

Studiematerialen (lijst)

cursus in digitale leeromgevingVerplicht
  • Auteur: /
De kleine zeppelin: kunstzinnig werken met kleutersVerplicht
  • Auteur: Crul, K.
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00Projectopdracht - meer info vind je in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Projectopdracht - meer info vind je in de studiewijzer.