Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Onderwijsvisies in beeld35364/2796/2223/1/04
Studiegids

Onderwijsvisies in beeld

35364/2796/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Onderwijsvisies in beeld
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adriaensen Heidi, Raeymaekers Raf
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Er is een verband is tussen hoe men naar de samenleving kijkt (en het daaraan verbonden mens- en kindbeeld) en hoe men de rol van onderwijs invult. In dit opleidingsonderdeel wordt deze relatie onderzocht. We vragen ons hierbij niet alleen af welk onderwijs de samenleving nodig heeft, maar ook welke samenleving het onderwijs nodig heeft. We leren deze relatie te zien door onderwijs te vergelijken, zowel overheen de tijd, als tussen verschillende landen, en maken hierbij steeds gebruik van een interpretatiekader.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
analyseert kritisch een (specifieke) visie op onderwijs in relatie tot de samenleving vanuit een referentiekader
Geeft een eigen constructieve invulling aan de rol als leraar
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert over verschillende en veranderende (internationale) visies op onderwijs in relatie tot de samenleving

Leerinhoud

Er is een verband tussen hoe men naar de samenleving kijkt (en het daaraan verbonden mens- en kindbeeld) en hoe men de rol van onderwijs invult. In dit opleidingsonderdeel wordt deze relatie onderzocht. We vragen ons hierbij niet alleen af welk onderwijs de samenleving nodig heeft, maar ook welke samenleving het onderwijs nodig heeft. We leren deze relatie te zien door onderwijs te vergelijken, zowel overheen de tijd, als tussen verschillende landen, en maken hierbij steeds gebruik van een interpretatiekader.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00