Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Professioneel ontwikkelen 3-4 profiel C32723/2796/2223/1/32
Studiegids

Professioneel ontwikkelen 3-4 profiel C

32723/2796/2223/1/32
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Professioneel ontwikkelen 3-4 profiel C
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adriaensen Heidi, Craen Britt, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Rosseel Tom, Vercauteren Lieven, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar) of 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel werk je aan je professionele ontwikkeling als leraar. Je leert stilstaan bij je eigen handelen aan de hand van verschillende reflectiemodellen. Zo leer je jouw professionele competenties beter kennen. Je bespreekt je leervragen/groeipunten met een kleine groep medestudenten. Waarom doe je wat je doet? Wat kan je al goed? Waarin wil je groeien? Je leert om haalbare, onderbouwde, en realistische acties te plannen om doelgericht en zelfgestuurd te groeien in het beroep van leraar.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
hanteert zowel mondeling als schriftelijk een adequaat taalregister, en de beroepsgerelateerde terminologie, in het kader van de eigen professionele ontwikkeling met ondersteuning van de supervisiebegeleider
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
past creatieve vaardigheden toe om onderzoekend te handelen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
destilleert feedback vanuit verschillende bronnen (WPL, intervisie, ...) tot persoonlijke groeipunten
reflecteert over interacties vanuit een ethisch-deontologisch kader met ondersteuning van de supervisiebegeleider

Leerinhoud

Studiewijzer (verplicht).
Documenten op de digitale leeromgeving (verplicht).

70% aanwezigheid is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd zijn. Bij gewettigde afwezigheid is een vervangtaak mogelijk.
Bij onwettige afwezigheden die meer dan 30% bedragen kan de student niet deelnemen aan de evaluatie.

Studiematerialen (lijst)

Portfolio via de digitale leeromgevingVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Portfolio (Supervisie, professioneel handelen, (reflectie)opdracht).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Projectopdracht (Supervisie, professioneel handelen, (reflectie)opdracht).