Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek taal B35591/2796/2223/1/59
Studiegids

Vakdidactiek taal B

35591/2796/2223/1/59
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
    Keuzepakket:
    • Vakdidactische uitdieping
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Luyckx Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
voorziet een rijk taalaanbod, taalruimte en talige feedback
Interactie: taal ontwikkelen
handelt taalsensitief in de klas en het bredere schoolgebeuren
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus Taal BVerplicht
  • Auteur: Luyckx, K.; Dierickx, E.; Landuyt, I.
Maximaal MegataalVerplicht€ 33,00
  • Auteur: Marlies Algoet

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Semester 2Vaardigheidstoets in de examenreeks30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00