Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek taal A35590/2796/2223/1/25
Studiegids

Vakdidactiek taal A

35590/2796/2223/1/25
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping 6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Landuyt Ingeborg
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
Interactie: taal ontwikkelen
instrueert helder, eenduidig en doelgericht, afgestemd op de doelgroep
Leerbevordering: doelgericht werken
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Toont vakinhoudelijke groei
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel behandelen we oa:

- prentenboeken en verhalen

- woordenschatdidactiek (oa streefwoordenschat) 

- ontluikende geletterdheid

- ...

Meer informatie vind je in de studiewijzer

Studiematerialen (lijst)

Cursus Taal AVerplicht
 • Auteur: Dierickx, E.; Luyckx, K.; Landuyt, I.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets in de examenreeks100,00Opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Opdracht