Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek wereldoriëntatie35435/2796/2223/1/90
Studiegids

Vakdidactiek wereldoriëntatie

35435/2796/2223/1/90
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Vakdidactiek wereldoriëntatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Coertjens Evi, Timmermans Annie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 20,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel wordt ingegaan op de leergebieden Wetenschap & Techniek en Mens & Maatschappij en specifieke vakdidactiek binnen deze leergebieden.

Leerinhoud

De nadruk ligt op de didactiek die eigen is aan MMWT, zoals de waarneming, de ontdekhoek, enzovoort. Meer informatie vind je in de studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus Vakdidactiek Wereldoriëntatie KleuteronderwijsVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Meer info: zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Meer info: zie studiewijzer.