Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek wiskundige initiatie A35439/2796/2223/1/32
Studiegids

Vakdidactiek wiskundige initiatie A

35439/2796/2223/1/32
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Janssen Roel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
Leerbevordering: doelgericht werken
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
creƫert doelgerichte en betekenisvolle lessen vanuit de ervaringen van leerlingen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
toont vakinhoudelijke groei
Leerbevordering: talentgericht differentiƫren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in

Leerinhoud

- Leerdoelen wiskundige initiatie selecteren en vertalen naar concrete lesdoelen, afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
- Logica als basis voor het ontwerpen van raadsels en een (realistische) logiset voor kleuters.
- Uitgebreide verdieping in de domeinen van wiskundige initiatie: classificeren & seriëren, getallen, meten, ruimte
- Leermaterialen wiskundige initiatie selecteren & ontwerpen
- Opbouw & begeleiding van activiteiten wiskundige initiatie in de kleuterschool

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal examen: 120 min.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal examen: 120 min.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal examen: 120 min.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal examen: 120 min.