Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek wiskundige initiatie B35440/2796/2223/1/66
Studiegids

Vakdidactiek wiskundige initiatie B

35440/2796/2223/1/66
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
    Keuzepakket:
    • Vakdidactische uitdieping
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Janssen Roel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
Leerbevordering: talentgericht differentiƫren
stimuleert creativiteit op cognitief, emotioneel, sociaal en technisch vlak
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen
Zet authentieke contexten in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen

Leerinhoud

- Uitdagende wiskundige materialen selecteren en ontwerpen voor kleuters

- speelse en authentieke contexten inschakelen binnen lessen wiskundige initiatie, o.a. buitenlessen, wiskunde nastreven d.m.v. spel, games, ...

- invulling van de doelen rond computationeel denken binnen wiskundige initiatie

- didactiek eerste leerjaar: aanvankelijk rekenen en meten

-

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00digitaal examen: 90 minuten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00digitaal examen: 90 minuten