Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Zorg voor diversiteit A26598/2796/2223/1/41
Studiegids

Zorg voor diversiteit A

26598/2796/2223/1/41
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Zorg voor diversiteit A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hapers Sven, Luyckx Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: talentgericht differentiëren
past de bouwstenen en voorwaarden aan tot een ontwikkelingsgericht speel-, leer- en leefklimaat toe in klas- en schoolcontext
past de uitgangspunten van handelingsgericht werken toe in de klaspraktijk
zet differentiatie op een integrerende manier in
vertrekt vanuit individuele talenten en noden om onderwijs te ontwerpen
past de bouwstenen en voorwaarden aan tot een ontwikkelingsgericht speel-, leer- en leefklimaat toe in klas- en schoolcontex
stemt het speel-, leer- en leefklimaat af op het ontwikkelingsniveau van de kinderen

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel gaan we aan de slag rond inclusief onderwijs (M-decreet en Decreet Leersteun) en werken we rond o.a. het zorgcontinuüm, handelingsgericht werken en binnenklasdifferentiatie. We  bekijken hoe we onderwijs kunnen ontwerpen vanuit de (individuele) noden en talenten van leerlingen, rekening houdend met hun ontwikkelingsniveau.


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Openboekexamen met casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Openboekexamen met casus.