Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Zorg voor diversiteit B26599/2796/2223/1/75
Studiegids

Zorg voor diversiteit B

26599/2796/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Zorg voor diversiteit B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Luyckx Kato, Raeymaekers Raf
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt een rol op als leraar op vanuit een inclusieve visie op zorg
neemt een rol op binnen team- of co-teaching om basiszorg of verhoogde zorg optimaal waar te maken
draagt zorg voor transitieperiodes binnen klas- en schoolcontext
neemt een pro-actieve rol op binnen team- of co-teaching om basiszorg of verhoogde zorg optimaal waar te maken vanuit een inclusieve visie
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
toetst zijn kennis over het zorgcontinuüm en handelingsgericht werken blijvend aan het zorgbeleid van de school
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
neemt een genuanceerd standpunt in tav het Vlaams onderwijssysteem vanuit een inclusieve visie

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel wordt vanuit een inclusieve visie op onderwijs onder andere ingegaan op het zorgbeleid op school, team- en co-teaching, transities in onderwijs, enzovoort.

Meer informatie vind je in de studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Schriftelijk examen 120 min. Meer informatie zie studiewijzer.
AcademiejaarProjectopdracht50,00Meer informatie: zie studiewijzer.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Schriftelijk examen 120 min. Meer informatie zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Schriftelijk examen 120 min. Meer informatie zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Meer informatie: zie studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Schriftelijk examen 120 min. Meer informatie zie studiewijzer.