Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Onderwijstendensen35592/2796/2223/1/93
Studiegids

Onderwijstendensen

35592/2796/2223/1/93
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Onderwijstendensen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Raeymaekers Raf, Van Giel Elke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel focussen we op recente onderwijstendensen. We verdiepen ons in de resultaten van onderwijsonderzoek en denken kritisch na over de impact ervan op ons onderwijs.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
presenteert (onderzoeks)projecten uit onderwijs op een adequate manier aan ouders
presenteert (onderzoeks)projecten uit onderwijs op een adequate manier aan collega’s
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
analyseert interpreteert de resultaten van onderzoek over onderwijs
relateert resultaten van onderzoek over onderwijs aan zijn visie op onderwijs en het leraarschap
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
past onderwijsinnovatie toe in de voorbereiding en organisatie van zijn onderwijspraktijk

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel focussen we op recente onderwijstendensen. We verdiepen ons in de resultaten van onderwijsonderzoek en denken kritisch na over de impact ervan op ons onderwijs.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00