Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Zorg dragen in team35594/2796/2223/1/64
Studiegids

Zorg dragen in team

35594/2796/2223/1/64
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping
  • Professionele uitdieping 6
  • Professionele uitdieping A
  • Professionele uitdieping B
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping
  • Professionele uitdieping 6
  • Professionele uitdieping B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Annelies, Faes Eva, Pycke Lies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In België bestaan er verschillende partners in en rond een school, die instaan voor de brede basis- en verhoogde zorg van een kind. Zo zijn er, naast de leerkracht zelf, ook de collega’s, de zorgleerkracht en zorgcoördinator, de directie van de school, het centrum voor leerlingenbegeleiding, de ouders en de pedagogische begeleidingsdienst.
Zorg in het onderwijs gaat idealiter niet enkel over de concrete handelingen t.o.v. van een individu, wat doe ik om het kind te ondersteunen, maar past idealiter in een brede visie en gezamenlijke aanpak. Bovendien gaat zorg in onderwijs in het ideale geval uit van talentgericht kijken naar kinderen en niet vanuit deficit denken. Een brede visie, een gezamenlijke aanpak en talentgericht kijken naar kinderen, gaan hand in hand met een hoge mate van Collective (Teacher) Efficacy (CTE).
Collective (Teacher) Efficacy (CTE) is een concept dat geïntroduceerd werd in de jaren ’90 door Albert Bandura. Bandura definieert collective efficacy als “het gedeelde geloof van een groep in het gezamenlijk vermogen om acties te organiseren en uit te voeren om een bepaald -hoog- niveau (bij leerlingen) te bereiken.” Hij ondervond daarbij dat de positieve effecten van CTE op de leerprestaties van studenten ruimschoots opwegen tegen de negatieve effecten van een lage socio-economische status (Bandura, 1993, 1997).
John Hattie en zijn team hebben Collective Teacher Efficacy (CTE) meerdere malen gepresenteerd als de "nieuwe nummer één" - invloedsfactor met betrekking tot de prestaties van leerlingen (Annual Visible Learning Conference 2016 of de Collaborative Impact Conference 2017).
In dit opleidingsonderdeel zetten we leerateliers en inspiratiemomenten op om de Collective (Teacher) Efficacy te bevorderen. Leerateliers en inspiratiemomenten zijn netwerken waarbinnen studenten, lerarenopleiders én partners uit het werkveld samen professionaliseren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt constructief deel aan discussies op school en daarbuiten m.b.t. zorgbeleid op de basisschool en gebruikt daarbij het juist jargon
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
realiseert samen met collega's een brede basiszorg op school
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
onderzoekt hoe zorgbeleid op een basisschool versterkt kan worden vanuit de principes van collective teacher efficacy (CTE)
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
initieert acties om de CTE van een basisschoolteam te bevorderen
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
zet digitale middelen functioneel in binnen de zorgwerking

Leerinhoud

Talentgericht kijken naar kinderen
Collective (Teacher) Efficacy (CTE)
Brede en verhoogde zorg

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00