Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Iedereen DigiTaal35782/2796/2223/1/54
Studiegids

Iedereen DigiTaal

35782/2796/2223/1/54
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping
  • Professionele uitdieping A
  • Professionele uitdieping B
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping
  • Professionele uitdieping B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Janssen Roel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 30,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In 2021 introduceerde de Vlaamse overheid het Digisprong beleidsplan. Dit beleidsplan houdt verschillende acties in die gericht zijn op de verbetering van de ICT-infrastructuur en een kwaliteitsvolle implementatie van ICT in zowel kleuter- als lager onderwijs. Van leraren wordt verwacht dat ze de vereiste digitale competenties beheersen om ICT didactisch verantwoord toe te passen in de lessen, alsook om die digitale competenties bij hun leerlingen te ontwikkelen en hen zo voor te bereiden op het functioneren in een technologische maatschappij.

Dit opleidingsonderdeel biedt je de kans om aan deze verwachtingen tegemoet te komen en je te profileren als digitaal didactische expert in het basisonderwijs.

Binnen dit opleidingsonderdeel volg je één of meerdere workshops gegeven door ICT-experts uit het werkveld en werk je samen aan een thematische projectopdracht waarbinnen je je digitaal didactische competenties verder ontwikkelt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: doelgericht werken
Zet vanuit een didactisch kader digitale technologie waardevol in binnen het leerproces
Reikt concrete toepassingen om aan mediawijsheid en digitale competenties in het basisonderwijs te werken
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Selecteert digitale leermaterialen en kan deze vanuit een didactisch kader kritisch beoordelen en aanpassen
Streeft doelen en leerinhouden na met behulp van digitale werkvormen, afgestemd op de beginsituatie
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Analyseert de elementen van een effectief ICT-beleid op school en stelt verbeterpunten binnen de eigen praktijk voor
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Neemt een onderbouwend standpunt t.a.v. digitaal didactische thema’s (o.a. gamification, e-leren, Edtech, …)

Leerinhoud

Binnen dit opleidingsonderdeel bestudeer je verschillende ICT-gerelateerde onderwerpen op school- en klasniveau:

 • Hoe werk je op school een kwalitatief en doelgericht ICT-beleid uit?
 • Hoe werk je aan mediawijsheid in het kleuter- en lager onderwijs?
 • Op welke wijze streef je de ICT-eindtermen bij je leerlingen na en welke digitale competenties moeten je leerlingen beheersen?
 • Welke (educatieve) apps en digitale tools vormen een meerwaarde in het leerproces van leerlingen en hoe pas je deze didactisch verantwoord toe?
 • Welke mogelijkheden bieden digitale schoolborden, tablets, smartphones en games in het onderwijs?
 • Welke digitale werkvormen kan je toepassen binnen of buiten de school?
 • ...

Daarnaast verdiep je je in actuele onderwerpen, zoals: gamification, EdTech, blended learning en e-learning.


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
 • Opmerking: Binnen dit opleidingsonderdeel worden workshops georganiseerd en educatieve programma's/applicaties verkend. Aan deze workshops of de toepassing van de applicaties kan een kostprijs verbonden zijn. Raming: +-30 euro.
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00