Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Mindful voor de klas35777/2796/2223/1/78
Studiegids

Mindful voor de klas

35777/2796/2223/1/78
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping
  • Professionele uitdieping A
  • Professionele uitdieping B
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping
  • Professionele uitdieping B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vercauteren Lieven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Via een meerlagige projectopdracht, waarvoor je onder andere gedurende het semester een logboek bijhoudt, kom je erachter of en zo ja hoe je met mindfulness in je verdere loopbaan constructief aan de slag zal gaan, dit eerst en vooral voor jezelf en beperkter ook voor de kinderen in je klas(sen). De contactmomenten, het dagelijks zelfstandig oefenen en de Digitap-cursus worden gebruikt om de nodige achtergrond, verdieping en ondersteuning te bieden tijdens deze intense, concrete en praktische zoektocht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
zet acties op in functie van een positief schoolklimaat voor alle betrokkenen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert welbevinden
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
implementeert, in overleg met anderen, conclusies van onderwijskundig wetenschappelijk onderzoek in diens onderwijspraktijk
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
formuleert op een heldere manier realistische alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen en past deze toe
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kijkt methodisch terug op het experimenteren met een eigen semi-dagelijkse mindful-georiënteerde praktijk
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
formuleert op een heldere manier realistische alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen en past deze toe
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
formuleert op een heldere manier realistische alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen en past deze toe

Leerinhoud

Antwoorden op vragen als:

- wat zijn essentiële thema's binnen mindfulness?

- hoe bouw ik een eigen (semi-)dagelijkse mindfulness-praktijk op?

- wat kan een eigen mindfulle praktijk inhouden?

- hoe kan mindfulness gebruikt worden om innerlijke hulpbronnen te versterken?

- hoe kan mindfulness een authentiek klasmanagement ondersteunen?

- hoe geef ik mindfulness op een authentieke manier door?

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Spelen in stilte. Mindfulness in de klas.Verplicht€ 25,66
 • Auteur: Smegen, Irma
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen35,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen28,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00geen examentijd nodig
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00geen examentijd nodig