Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Uit de startblokken 132487/2797/2223/1/52
Studiegids

Uit de startblokken 1

32487/2797/2223/1/52
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Feyter Patrice
Andere co-titularis(sen): Binon Sam, Bisschops Patrick, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Caluwe Dirk, Dieltiens Merel, Hancké Tom, Hegge Miet, Hoet Hans, Landuyt Tim, Martens Nele, Pycke Lies, Rosseel Tom, Smits Femke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: taal ontwikkelen
formuleert, met ondersteuning van de supervisie/intervisebegeleider, gedachten helder en nauwkeurig
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
geeft aan wat hij nodig heeft om reflectie mogelijk te maken
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
stuurt zijn handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan
stuurt, met ondersteuning van de supervisie/intervisiebegeleider, het handelen/denken bij vanuit een persoonlijk actieplan

Leerinhoud

In de startweek maken de studenten kennis, door ze te ervaren, met een aantal fundamentele vaardigheden in de opleiding : filosoferen met kinderen, coachen volgens de GRROW-methode, zelfsturend studeren en planning, samen reflecteren in intervisie, muzisch werken. Eén van de workshops heeft tot doel de beginsituatie op het vlak van mondelinge taalvaardigheid in kaart te brengen voor elke student.

Daarnaast wordt het persoonlijke groeiportfolio opgestart en ontdekken de studenten de self-assessmentomgeving, waar ze zich zelfstandig verder zullen bekwamen in de te beheersen basisleerinhouden en -vaardigheden.

Aan het einde van deze startweek stelt elke student een Persoonlijk Actie Plan op (PAP) ; op basis daarvan zal hij/zij kunnen kiezen welke remediëringstraject(en) hij/zij in het verdere verloop van het eerste semester zal volgen, met het oog op het bereiken of bestendigen van de vooropgestelde begincompetenties.

In de loop van semester 1 volgt de student

- verplicht intervisies in kleine, vaste groepen

- in functie van de reële noden, een aantal verplicht te volgen groeiateliers en een aantal te kiezen groeiateliers

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Practicum en/of oefeningen5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00