Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Iedereen leert 132491/2797/2223/1/91
Studiegids

Iedereen leert 1

32491/2797/2223/1/91
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hegge Miet
Andere co-titularis(sen): Hancké Tom, Havermans Inge, Janssen Roel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 83,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
herkent hoe je via een efficiënte en effectieve klasorganisatie de ontwikkeling van leerlingen stimuleert.
Integreert gepaste pedagogische begeleidingsstrategieën in de onderwijspraktijk
Interactie: diversiteit hanteren
past de elementen van ontwikkelingsgericht speel-, leer- en leefklimaat toe in de klascontext.
herkent in het speel-, leer- en leefklimaat het ontwikkelingsniveau van de leerlingen

Leerinhoud

Elementen van ontwikkelingsgericht speel-, leer- en leefklimaat

Binnenklasdifferentiatie

Klasorganisatie

Ontwikkelingspsychologie

...

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer

Cursusmateriaal op digitale leeromgeving

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Pameijer, N. (2018), Handelingsgericht werken. Samenwerken aan schoolsucces. Den Haag: Acco.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen (120')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen (120')